Maksim ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Maksim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Maksim" ne demek?

 1. (Lat. maxima regula = en yüksek kural, temel kural) : 1- Ahlâk ilkesi. 2-(Kant’ta) Tek kişinin, kendi istenç ve eylemlerini belirlemek üzere koyduğu ahlâk ilkesi; genel geçer olan nesnel ahlâk yasasının karşısında, öznel -> ilke.

Maksim nedir? İlişkili sözcükler

 • Maksim Gorki: Maksim Gorki, Aleksey Maximovich Pyeshkov’un takma adı (1868-1936), Rus yazar, Sovyet edebiyatının babası ve Sovyet gerçekçiliğŸinin kurucusu devamı...
 • Yeter Neden Ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. devamı...
 • Maksimal: Maksimum. devamı...
 • Maksimal Ideal: bir halkanın veya cebirin kapsama bağıntısına göre büyükçe olan ve bunların kendilerine eşit olmayan ideali devamı...
 • Varsayım: Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış, ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez. (Lat. Suppositio ile eşanlamlı)(Yun. hypothesis=alta konan, temel, ilke, öndayanak, koşul,varsayım < hypo = alt, altta; thesis = koyum) devamı...
 • öznel Anlatış: Alıcının, konuyu kişilerden birinin görüş noktasından, onun ağzından anlatmasıyla ortaya çıkan durum. Nesnel anlatışın karşıtı. (Öznel anlatışta alıcının merceği bu kişinin yerini alır; dolayısıyla izleyici de olayları, varlıkları, durumları bu kişinin görüş noktasından izler; izleyicinin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşir. Bundan dolayı,öznel anlatış, tekil birinci kişinin anlatışı özelliğini taşır). devamı...
 • Bireyleşme: Türle ilgili bir örneğin bireyde gerçekleşmesi. Bağımsız kişiliğe varan gelişme süreci. devamı...
 • Dirimselcilik: Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de, özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti. (Lat. vita = yaşam) : Yaşam olaylarını fiziksel – kimyasal güçlerle değil de özel devamı...
 • Iş Sürelerinin Birleştirilmesi: Verilecek yıllık izinlerde işten ayrılma öncesine dayanak olmak üzere işçinin çeşitli iş yerlerinde özenek ödeyerek çalıştığı sürelerin birleştirilmesi. İşçiye ve yetimlerine bağlanacak yaşlılık ya da yetim aylıklarına dayanak olmak üzere devamı...
 • Tam Karşılıklı ödün Ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi devamı...

Maksim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.