Makula Sakkuli ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Makula Sakkuli" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Makula Sakkuli" ne demek?

 1. Kulakta sacculus’un ön duvarında bulunan dengeyle ilişkili olan bölüm.

 2. İç kulağın zar vestibulumunda yer alan, tek katlı yüksek prizmatik epitelyumle çevrelenmiş ve lamina propriyasında duyu hücrelerine ait sinir telleri bulunan dengeyle ilişkili duyu almaçları bölgesi.

Makula Sakkuli nedir? İlişkili sözcükler

 • Makula Utrikuli: Kulakta utriculus’un dış duvarında, dengeyle ilişkili olan bölüm Kulakta utriculus’un dış duvarında, dengeyle ilişkili olan bölümDgr.: anat. macula utriculi devamı...
 • Makula Densa: Böbrekte distal tubulun glomerulus yastıkçığına bakan yüzünde sıkışık dizilişli prizmatik hücrelerden oluşan ve regülasyon olaylarında görevli yapı. Makula densa hücreleri tubulus sıvısındaki sodyum ve klor iyonlarının yoğunluğunun değişmesiyle etkilenerek miyoepiteloid hücrelerin renin salgılamasını uyarırlar. devamı...
 • Karunkula: Bazı tohumların hilum kısmına yakın taraflarında bulunan yağ ya da vaks ihtiva eden etli yapı. Körelmiş aril. devamı...
 • Papilla Foliyata: Tat almayla görevli geviş getirenlerde olmayan, dilin kök kısmında bulunan yaprak biçimindeki kabartılar. Dilin kök kısımlarında yaprak biçimindeki kıvrımlardan oluşan, mukoza kıvrımlarının yan kısımlarında tat tomurcuklarını içeren ve lamina propriyasında devamı...
 • Banyo Süngeri: Keratinli süngerler (Comacuspongida) takımından, sıcak denizlerde yaşayan, Akdeniz’de özellikle iyi gelişen, iskelet telleri olarak yalnız spongin telleri bulunan bir tür. Keratinli süngerlerden olan, sıcak denizlerde yaşayan, özellikle Akdeniz’de iyi gelişen, devamı...
 • Adrenal Medulla: (Lat. ad: yanında; renés: böbrekler; medulla: çukur) Katekolaminler denilen ve birbiri ile sıkı ilişkili olan epinefrin (adrenalin) ve norepinefrin (noradrenalin) denilen iki hormonun salgılandığı böbrek üstü bezinin merkez bölgesi. Böbrek devamı...
 • Kataral Endometritis: Lamina epiteliyalis ve lamina propriyanın enfekte olması ve döl yatağı bezlerinde akyuvar infiltrasyonunun artması, lamina epiteliyaliste yer yer difterik döküntülerle belirgin endometriyumun basit yangısı. devamı...
 • örtü Epiteli: Organların ve dokuların iç ve dış yüzeyini, vücut boşluklarının yüzeyini örten, tek tabakadan ya da çok tabakadan oluşan, hücrelerin arasında çok fazla bağlantı bölgeleri bulunan, hücreler arası aralıkları hiç olmayan ya da çok az olan, beslenmelerini hemen altlarındaki bağ dokusundan yapan epitel tipi. devamı...
 • Pili Taktiles Infraorbitales: Alt gözkapağı üzerinde bulunan duyu kılları. Alt göz kapağı üzerinde bulunan duyu kılları.Dgr.: anat. pili tactiles infraorbitales devamı...
 • Muskulus Tiroaritenoideus: Lamina thyroidea’nın iç yüzünde bulunan yassı bir kas. Lamina thyroidea’nın iç yüzünde bulunan yassı bir kas.Dgr.: anat. musculus thyroarythenoideus devamı...

Makula Sakkuli ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.