mal bildirimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mal bildirimi kelimesinin manası:

  1. Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması, mal beyanı
    Örnek: Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ... kanunla düzenlenir. Anayasa

mal bildirimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları