malullük nedir

Malullük Nedir?

Malullük, bir kişinin fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlıktan dolayı işini yapmasını veya günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini engelleyen bir durumdur. Malullük, doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Malullük, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve sosyal hayata katılımını zorlaştırabilir.

Malullük Türleri

Malullük, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın malullük türleri şunlardır:

 • Fiziksel malullük: Bu tür malullük, kişinin hareket kabiliyetini veya duyularını etkiler. Örneğin, kas hastalıkları, eklem hastalıkları, görme veya işitme kaybı gibi rahatsızlıklar fiziksel malullüğe neden olabilir.
 • Zihinsel malullük: Bu tür malullük, kişinin öğrenme, anlama ve iletişim kurma yeteneklerini etkiler. Örneğin, Down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, şizofreni gibi rahatsızlıklar zihinsel malullüğe neden olabilir.
 • Psikolojik malullük: Bu tür malullük, kişinin ruhsal sağlığını etkiler. Örneğin, depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklar psikolojik malullüğe neden olabilir.

Malullüğün Nedenleri

Malullüğün birçok farklı nedeni olabilir. En yaygın malullük nedenleri şunlardır:

 • Doğuştan rahatsızlıklar: Bazı rahatsızlıklar, kişi doğduğunda mevcuttur. Örneğin, Down sendromu, spina bifida, serebral palsi gibi rahatsızlıklar doğuştan malullüğe neden olabilir.
 • Kazalar: Trafik kazaları, iş kazaları, spor kazaları gibi kazalar sonucu oluşan yaralanmalar malullüğe neden olabilir.
 • Hastalıklar: Kanser, kalp hastalığı, felç, diyabet gibi hastalıklar malullüğe neden olabilir.
 • Yaşlanma: Yaşlanma süreciyle birlikte vücutta meydana gelen değişiklikler malullüğe yol açabilir. Örneğin, eklem hastalıkları, görme veya işitme kaybı gibi rahatsızlıklar yaşlılıkta daha sık görülür.

Malullüğün Belirtileri

Malullüğün belirtileri, malullüğün türüne ve derecesine göre değişebilir. En yaygın malullük belirtileri şunlardır:

 • Fiziksel belirtiler: Hareket kısıtlılığı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, görme veya işitme kaybı, konuşma zorluğu gibi belirtiler fiziksel malullüğün belirtileri olabilir.
 • Zihinsel belirtiler: Öğrenme güçlüğü, anlama zorluğu, iletişim kurma zorluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi belirtiler zihinsel malullüğün belirtileri olabilir.
 • Psikolojik belirtiler: Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi belirtiler psikolojik malullüğün belirtileri olabilir.

Malullüğün Tanısı

Malullüğün tanısı, kişinin tıbbi geçmişi, fiziksel muayenesi ve çeşitli testler sonucu konulur. Malullüğün tanısı için kullanılan testler, malullüğün türüne göre değişebilir. Örneğin, fiziksel malullük için kas gücü testi, eklem hareket açıklığı testi, görme veya işitme testi gibi testler yapılabilir. Zihinsel malullük için zeka testi, dikkat testi, bellek testi gibi testler yapılabilir. Psikolojik malullük için ruhsal durum değerlendirmesi, kişilik testi, anksiyete ve depresyon testi gibi testler yapılabilir.

Malullüğün Tedavisi

Malullüğün tedavisi, malullüğün türüne ve derecesine göre değişebilir. Malullüğün tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Fizik tedavi: Fizik tedavi, fiziksel malulluğu olan kişilerin hareket kabiliyetini ve kas gücünü artırmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
 • Mesleki terapi: Mesleki terapi, fiziksel veya zihinsel malulluğu olan kişilerin günlük aktivitelerini daha kolay gerçekleştirmesini sağlamak için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
 • Konuşma terapisi: Konuşma terapisi, konuşma veya dil bozukluğu olan kişilerin konuşma ve dil becerilerini geliştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
 • Psikolojik terapi: Psikolojik terapi, psikolojik malulluğu olan kişilerin ruhsal sağlıklarını iyileştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
 • İlaç tedavisi: Bazı malullük türlerinde ilaç tedavisi kullanılabilir. Örneğin, depresyon veya anksiyete gibi psikolojik malullüklerde ilaç tedavisi kullanılabilir.

Malullüğün Önlenmesi

Malullüğün önlenmesi için yapılabilecek birçok şey vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek: Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak gibi sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek malullük riskini azaltır.
 • Kazalardan korunmak: Trafik kurallarına uymak, iş yerinde güvenlik önlemlerine dikkat etmek, spor yaparken koruyucu ekipman kullanmak gibi önlemler kazalardan korunmaya yardımcı olur.
 • Hastalıkların önlenmesi: Aşı yaptırmak, düzenli sağlık kontrollerinden geçmek gibi önlemler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
 • Yaşlılıkta sağlıklı kalmak: Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sosyal hayata katılmak gibi önlemler yaşlılıkta sağlıklı kalmaya yardımcı olur.

Malullük ve Sosyal Hayata Katılım

Malullük, kişinin sosyal hayata katılımını zorlaştırabilir. Malulluğu olan kişiler, fiziksel veya zihinsel engelleri nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmakta, iş bulmakta, eğitim almakta, sosyal aktivitelere katılmakta zorluk çekebilirler. Malulluğu olan kişilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için çeşitli önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Erişilebilirlik: Toplu taşıma araçları, kamu binaları, iş yerleri, eğitim kurumları gibi yerlerin malulluğu olan kişiler için erişilebilir olması gerekir.
 • Özel eğitim: Malulluğu olan çocuklar ve gençler için özel eğitim imkânları sağlanmalıdır.
 • İş imkânları: Malulluğu olan kişiler için iş imkânları yaratılmalı ve iş yerlerinde malulluğu olan kişilerin çalışması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Sosyal destek: Malulluğu olan kişilere sosyal destek sağlanmalı ve sosyal hayata katılımları teşvik edilmelidir.

Malullük ve Ekonomik Destek

Malullük, kişinin çalışma yeteneğini etkileyebilir ve ekonomik zorluklara yol açabilir. Malulluğu olan kişilere ekonomik destek sağlamak için çeşitli önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Malullük aylığı: Malulluğu olan kişilere devlet tarafından malullük aylığı ödenebilir.
 • Sosyal yardım: Malulluğu olan kişilere sosyal yardım kuruluşları tarafından sosyal yardım sağlanabilir.
 • İşsizlik maaşı: Malulluğu nedeniyle işini kaybeden kişilere işsizlik maaşı ödenebilir.
 • Vergi indirimleri: Malulluğu olan kişilere vergi indirimleri uygulanabilir.

Malullük ve Hukuki Haklar

Malulluğu olan kişilerin çeşitli hukuki hakları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Eşitlik hakkı: Malulluğu olan kişiler, diğer kişilerle eşit haklara sahiptir.
 • Ayrımcılık yasağı: Malulluğu olan kişilere karşı ayrımcılık yapmak yasaktır.
 • Erişilebilirlik hakkı: Malulluğu olan kişiler, toplu taşıma araçlarını, kamu binalarını, iş yerlerini, eğitim kurumlarını gibi yerleri erişilebilir şekilde kullanma hakkına sahiptir.
 • Özel eğitim hakkı: Malulluğu olan çocuklar ve gençler, özel eğitim alma hakkına sahiptir.
 • Çalışma hakkı: Malulluğu olan kişiler, çalışma hakkına sahiptir.
 • Ekonomik destek hakkı: Malulluğu olan kişiler, ekonomik destek alma hakkına sahiptir.

Sonuç

Malullük, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve sosyal hay


Yayımlandı

kategorisi