mandal sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mandal kelimesinin manası:

  1. Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça.
  2. İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç.
  3. Ut, kanun, keman vb. çalgıların tellerini geren düğme.
  4. Evlek.

mandal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları