mansholt planı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mansholt planı kelimesinin manası:

  1. Avrupa Topluluğu tarım kesiminde işletme ölçeğinin büyütülmesini, on yıl içerisinde on milyonluk tarımsal işgücünün yarıya indirilmesini ve tarımsal üretim alanlarının beş milyon hektar azaltılmasını içeren, 1968 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu Tarım Komisyonu İkinci Başkanı Sicco Mansholt tarafından hazırlanan ve kısmen uygulama alanı bulabilen ilk tarım reformu planı.

mansholt planı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları