mantar hastalığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mantar hastalığı kelimesinin manası:

  1. Bazı mantarların yol açtığı bitki veya hayvan hastalığı.
  2. Çoğunlukla yüzde, deri üzerinde koyu, kızıl veya mor renkli oluşan bir cilt hastalığı, küflüce.
  3. Asalak mantarlardan ileri gelen, insan, hayvan ya da bitki hastalığı; küflüce.
  4. Bk. mantarlaşma
  5. Mantarların neden olduğu herhangi bir hastalık, mikozis.

mantar hastalığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları