mantıkça kapalı önermeler kümesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mantıkça kapalı önermeler kümesi kelimesinin manası:

  1. Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır.

mantıkça kapalı önermeler kümesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları