Marek hastalığı sözlük anlamı nedir?


Sözlükte Marek hastalığı kelimesinin manası:

  1. Kanatlı türlerinde, deride, iskelet kaslarında ve gözün irisinde mononükleer hücre infiltrasyonlarının yanı sıra çevresel sinirler, yumurtalık ve testislerde lenfoid tümörlerin oluşumuyla belirgin, 12-24 haftalık tavuklarda görülen bir herpesvirüs enfeksiyonu, Marek felci, nöral lenfomatozis, tavuk nörolenfamatozisi.

Marek hastalığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları