Marjinal Dışalım Eğilimi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Marjinal Dışalım Eğilimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Marjinal Dışalım Eğilimi" ne demek?

 1. Millî gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin dışalımda yarattığı değişim.

Marjinal Dışalım Eğilimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Marjinal Dışalım Eğilimi: Millî gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin dışalımda yarattığı değişim. devamı...
 • Marjinal Maliyet: Üretimde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişim, diğer bir deyişle herhangi bir üretim düzeyinde toplam maliyetteki değişmenin üretimdeki değişime oranı. devamı...
 • Dışalım Gelir Esnekliği: Dışalımdaki oransal bir değişmenin milli gelirdeki oransal değişmeye oranı, diğer bir deyişle milli gelirde ortaya çıkan değişmeye dışalımın duyarlılığını gösteren katsayı. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Dışsatım çoğaltanı: Dışsatımdaki bir birimlik değişimin gayrisafi yurtiçi hasılada yarattığı değişiklik. devamı...
 • Sermayenin Marjinal Maliyeti: Üretim sürecinde kullanılan sermayede bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişme. devamı...
 • Emeğin Marjinal Maliyeti: Üretim sürecinde kullanılan emekte bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişme. devamı...
 • Sermayenin Marjinal Verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme. devamı...
 • Sermayenin Marjinal Verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme. devamı...

Marjinal Dışalım Eğilimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.