Marksçılık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Marksçılık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Marksçılık" ne demek?

 1. Marks’ın düşüncelerine dayanan devrimci sosyalist akım.

 2. Karl Marx ve Friedrich Engels’in geliştirdiği, “bilimsel toplumculuk” doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi. // Marksçılar felsefelerini eytişimsel özdekçilik olarak adlandırırlar. Marksçılığın dayandığı temel, insanlığın tarihsel ve toplumsal gelişmesinin ekonomik güçler ve ilişkilerle belirlenmiş olduğu ve düşünce ile ilgili tinsel güçlerin de bunların bir yansıması olduğu görüşüdür. Ekonomik ilişkiler ve bununla ilgili tinsel biçimler ile kültür, altyapı ve üstyapı olarak bağlantı içindedirler, birbirleriyle nedensel bir bağlılık içinde bulunurlar. Marksçılığın felsefe bakımından temel ilkesi şudur: İnsanın bilinci varlığını değil, tam tersine toplumsal varlığı bilincini belirler. Düşünce ve bilinç insan beyninin ürünleridir, insanın kendisi de bir doğa ürünüdür, çevresi içinde ve çevresi ile birlikte gelişir; insan toplumu da kültürü ile birlikte bir doğa parçasıdır; insan tarihi de neden-etki bağlantısı içinde ve eytişimsel bir biçimde gelişir. Evren olmuş bitmiş bir şey değil, ilerleyen bir süreçtir; eytişim de Marx’a göre, gerek dışdünyadaki, gerek insan düşüncesindeki genel devinim yasası -bu devinim özdeğin varoluş biçimidir- üzerindeki bilimdir. Hegel’in karşıtlıklar içinde ilerleyen eytişimsel değişmesi Marx’da sınıfların savaşına çevrilmiştir. Sınıfların savaşı öğretisi de Darwin’in öğretisinde kendisine dayanak bulur. Doğadaki yaşama savaşını Marx insan toplumlarına da aktarmıştır. Bilimsel toplumculuk da sonunda bir doğa bilimi biçimine girer. bk. tarihsel özdekçilik, özdekçilik, eytişim

Marksçılık nedir? İlişkili sözcükler

 • Eytişimsel özdekçilik: Marx’in, Engels’le birlikte geliştirdiği, Hegel’in eytişimsel gelişme düşüncesini ilke olarak alıp, bunu, kendi deyişle, “başaşağı” eden, felsefe öğretisi: Evreni devinim içindeki özdekten oluşmuş bir bütün olarak göz önüne alan “evren üzerine genel kuram”. Bu kuramda şu ilkeler yer alır: a. Evrenin yapısı özdekseldir; özdek, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız bir gerçeklik olarak vardır; evrenin varoluş devamı...
 • Diyalektik Materyalizm: Bk. eytişimsel özdekçilik devamı...
 • Dialectical Materialism: Diyalektik materyalizm, eytişŸimsel özdekçilik, Marx ve Engels tarafından benimsenmişŸ olan ve gerçekliğŸin temelinin sürekli değŸişŸtiğŸini ve akıldaki önceliğŸin de bu mesele olduğŸunu belirten sosyal ve ekonomik teori devamı...
 • Marksçılık Lenincilik: Marks ve lenin’den esinlenen komünist parti öğretisi. devamı...
 • Toplumcu Gerçekçilik: Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleyen roman türü. Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik devamı...
 • Dışkıl Kişilik: Çocuğun büyük ya da küçük aptesini tutmayı öğrendiği süre içinde kazandığı alışkanlık, tutum ya da değerlerle ilgili olarak geliştirdiği kişilik özelliklerinin bütünü. devamı...
 • Hegelcilik: Hegel ve ona bağlı olanların oluşturduğu, özellikle “salt idealizm” ve “eytişimsel yöntem” anlayışlarıyle belirlenen felsefe akımı. bk. eytişim. // Hegelci Okul: 1830-40 yılları arasında Almanya’da en yaygın olan felsefe okulu devamı...
 • Ahlaklılık: Bir insanın veya bir insan grubunun iyi ve kötü açısından davranış biçimi ve ahlaki düşünüşü. Ahlak kuralları ile uyum içinde olma. devamı...
 • Cedelci Usul: Bk. eytişimsel yöntem devamı...
 • Dialectic Method: Eytişimsel yöntem devamı...

Marksçılık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.