maşallah sübhanallah ne demek

Maşallah ve Sübhanallah: Anlamı, Kullanımı ve Örnekler

Maşallah ve sübhanallah, Arapça kökenli iki sözcüktür. Her iki sözcük de günlük konuşmada sıklıkla kullanılır ve genellikle olumlu anlamlar taşır.

Maşallah

Maşallah, “Allah’ın dilemesiyle” veya “Allah’ın izniyle” anlamına gelir. Genellikle birinin başarısını veya güzelliğini takdir etmek için kullanılır. Örneğin:

 • Maşallah, ne kadar güzel bir çocuğun var!
 • Maşallah, sınavda çok başarılı olmuşsun.
 • Maşallah, yeni işinde çok mutlu görünüyorsun.

Maşallah sözcüğü, aynı zamanda birini nazardan korumak için de kullanılır. Örneğin:

 • Maşallah, nazar değmesin.
 • Maşallah, Allah nazardan saklasın.

Sübhanallah

Sübhanallah, “Allah’ın yüceliği” veya “Allah’ın kusursuzluğu” anlamına gelir. Genellikle birinin güzelliğini veya başarısını takdir etmek için kullanılır. Örneğin:

 • Sübhanallah, ne kadar güzel bir gün!
 • Sübhanallah, ne kadar yetenekli birisin!
 • Sübhanallah, ne kadar iyi bir kalbin var!

Sübhanallah sözcüğü, aynı zamanda Allah’ı övmek için de kullanılır. Örneğin:

 • Sübhanallah, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
 • Sübhanallah, her şeye gücü yeten Allah’a şükürler olsun.

Maşallah ve Sübhanallah’ın Kullanımı

Maşallah ve sübhanallah sözcükleri, günlük konuşmada sıklıkla kullanılır. Her iki sözcük de genellikle olumlu anlamlar taşır ve birini takdir etmek veya Allah’ı övmek için kullanılır.

Maşallah sözcüğü, genellikle birinin başarısını veya güzelliğini takdir etmek için kullanılır. Sübhanallah sözcüğü ise, genellikle birinin güzelliğini veya başarısını takdir etmek veya Allah’ı övmek için kullanılır.

Maşallah ve Sübhanallah ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar

 • Maşallah ve Sübhanallah’ın Anlamı ve Kullanımı: https://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts&task=gtsSorgu&gtsaranan=ma%C5%9Falllah
 • Maşallah ve Sübhanallah ile İlgili Hadisler: https://www.hadisler.org/masallah-ve-subhanallah-ile-ilgili-hadisler/
 • Maşallah ve Sübhanallah ile İlgili Ayetler: https://www.kuranmeali.org/ayet/masallah-ve-subhanallah-ile-ilgili-ayetler/

Yayımlandı

kategorisi