masnuatı sayfiyye sözlük anlamı nedir?

Sözlükte masnuatı sayfiyye kelimesinin manası:

  1. Cenab-I Hakk'ın yaz mevsiminde yarattığı san'atlı güzel eserler. (Osmanlıca'da yazılışı: masnuat-ı sayfiyye)

masnuatı sayfiyye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları