matofin 500 mg nedir ne için kullanılır

Matofin 500 mg Nedir?

Matofin 500 mg, etkin maddesi metronidazol olan bir antibiyotiktir. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Matofin 500 mg Ne İçin Kullanılır?

Matofin 500 mg, aşağıdaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Akut bakteriyel vajinozis
 • Trikomonas vajiniti
 • Giardiyazis
 • Amipli dizanteri
 • Anaerobik bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar
 • Peptik ülser hastalığı
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu
 • Crohn hastalığı
 • Ülseratif kolit
 • İrritabl bağırsak sendromu
 • Divertikülit
 • Apandisit
 • Peritonit
 • Sepsis
 • Endokardit
 • Meningit
 • Enfeksiyöz endokardit
 • Osteomiyelit
 • Septik artrit
 • Bakteriyel pnömoni
 • Akciğer apsesi
 • Plevrit
 • Empiyem
 • Perikardit
 • Endokardit
 • Miyokardit
 • Bakteriyel endokardit
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Prostatit
 • Epididimit
 • Orşit
 • Bakteriyel menenjit
 • Bakteriyel ensefalit
 • Bakteriyel beyin apsesi
 • Bakteriyel omurilik enfeksiyonları
 • Bakteriyel göz enfeksiyonları
 • Bakteriyel kulak enfeksiyonları
 • Bakteriyel cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Bakteriyel kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Bakteriyel kas enfeksiyonları
 • Bakteriyel kan enfeksiyonları

Matofin 500 mg Nasıl Kullanılır?

Matofin 500 mg, genellikle günde 3-4 kez alınır. Doz, enfeksiyonun türüne ve şiddetine göre belirlenir. Matofin 500 mg, yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.

Matofin 500 mg’nin Yan Etkileri Nelerdir?

Matofin 500 mg’nin en sık görülen yan etkileri şunlardır:

 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali
 • Metalik tat
 • Ağız kuruluğu
 • Kaşıntı
 • Deri döküntüsü
 • Ürtiker

Matofin 500 mg Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Matofin 500 mg, aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalıdır:

 • Metronidazole veya diğer nitroimidazol türevlerine alerjisi olanlar
 • Karaciğer yetmezliği olanlar
 • Böbrek yetmezliği olanlar
 • Merkezi sinir sistemi hastalığı olanlar
 • Hamile kadınlar
 • Emziren kadınlar

Matofin 500 mg ile İlaç Etkileşimleri

Matofin 500 mg, aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir:

 • Alkol
 • Varfarin
 • Fenitoin
 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • Primidon
 • Etakrinol
 • Lityum
 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Metotreksat
 • 5-florourasil
 • Cisplatin
 • Bleomisin
 • Daktinomisin
 • Doksorubisin
 • Epirubisin
 • İfosfamid
 • Siklofosfamid
 • Vinblastin
 • Vinkristin
 • Paklitaksel
 • Dosetaks

Yayımlandı

kategorisi