matris ne demek

Matris

Matris, matematikte dikdörtgen veya kare şeklinde düzenlenmiş sayı veya sembollerden oluşan bir dizidir. Matrisler, lineer cebir, istatistik, fizik ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılır.

Matrislerin Tarihi

Matrislerin kullanımı ilk olarak 17. yüzyılda Japon matematikçi Seki Kowa tarafından yapılmıştır. Kowa, matrisleri cebirsel denklemleri çözmek için kullanmıştır. 18. yüzyılda İsviçreli matematikçi Leonhard Euler, matrisleri cebirsel işlemleri temsil etmek için kullanmıştır. 19. yüzyılda İngiliz matematikçi Arthur Cayley, matrisleri lineer cebirin temel yapı taşları olarak tanımlamıştır.

Matrislerin Türleri

Matrisler, boyutlarına, elemanlarına ve özelliklerine göre farklı türlere ayrılırlar.

 • Boyutlarına göre matrisler:

  • Kare matris: Satır sayısı ve sütun sayısı eşit olan matrislere kare matris denir.
  • Dikdörtgen matris: Satır sayısı ve sütun sayısı eşit olmayan matrislere dikdörtgen matris denir.
 • Elemanlarına göre matrisler:

  • Gerçek matris: Elemanları gerçek sayılardan oluşan matrislere gerçek matris denir.
  • Karmaşık matris: Elemanları karmaşık sayılardan oluşan matrislere karmaşık matris denir.
 • Özelliklerine göre matrisler:

  • Birim matris: Çaprazındaki elemanları 1, diğer elemanları 0 olan kare matrise birim matris denir.
  • Ters matris: Bir matrisin ters matrisi, o matrisle çarpıldığında birim matrisi veren matristir.
  • Simetrik matris: Transpozu kendisi olan kare matrise simetrik matris denir.
  • Eğik simetrik matris: Transpozu eksi kendisi olan kare matrise eğik simetrik matris denir.

Matrislerin Kullanım Alanları

Matrisler, birçok alanda kullanılırlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Lineer cebir: Matrisler, lineer cebirin temel yapı taşlarıdır. Lineer cebir, vektör uzayları, lineer dönüşümler ve matrisler gibi konuları inceler.
 • İstatistik: Matrisler, istatistikte veri analizi ve olasılık hesaplamaları için kullanılır.
 • Fizik: Matrisler, fizikte kuantum mekaniği, elektromanyetizma ve mekanik gibi konuları incelerken kullanılır.
 • Mühendislik: Matrisler, mühendislikte yapı analizi, kontrol teorisi ve sinyal işleme gibi konuları incelerken kullanılır.

Matrislerle İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi