maya epizomal plazmidi yep sözlük anlamı nedir?

Sözlükte maya epizomal plazmidi yep kelimesinin manası:

  1. Bağımsız olarak kopyalanabilen, maya kromozomuna birleşebilen, amp R, tet2 genlerine ilâve olarak leu2 belirleyicisini taşıyan 12.7 kilobazlık maya plâzmidi.

maya epizomal plazmidi yep ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları