mean 1 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mean 1 kelimesinin manası:

  1. Anlamına gelmek: Does that mean she´ll be late? Yani geç mi gelecek? To the egress means to the exit. Mahrece demek çıkışŸa demek. amaçlamak, niyet etmek, niyetlenmek: He had meant to come early. Erken gelmeyi amaçlamışŸtı. He really means to do it. Onu yapmaya azmetti. demek istemek, kastetmek: What do you mean? Ne demek istiyorsun yani? for (sözü) (birine) yöneltmek: Did you mean that for me? O sözü bana mı yönelttin? for (bir şŸeyi) (biri) için yapmak/hazırlamak.

mean 1 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları