Meclııışııı Vükela ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Meclııışııı Vükela" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Meclııışııı Vükela" ne demek?

 1. Kabine toplantısı. Bakanlar kurulu toplantısı. (Osmanlıca’da yazılışı: mecl–ııış-ııı– vükelâ)

Meclııışııı Vükela nedir? İlişkili sözcükler

 • Vükela: Osmanlı İmparatorluğu’nda bakanlar, vekiller. devamı...
 • Meclııışııı Mebusan: Halk tarafından seçilen meb’usların meclisi. Millet Meclisi. (Osmanlıca’da yazılışı: mecl–ııış-ııı– mebusan) devamı...
 • Administration: Yönetim, idare, idarecilik; uygulama, yerine getirme; ettirme; bakanlar kurulu, hükümet [amer.] Yönetim, idare, hükümet nezaret devamı...
 • Emergency Cabinet Meeting: Acil kabine toplantısı, acil bir durumu görüşŸmek üzere yapılan hükümet toplantısı devamı...
 • Iktisadi Devlet Teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri devamı...
 • Kamu Iktisadi Kuruluşları: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. devamı...
 • Ministerial Council: Bakanlar kurulu devamı...
 • Governing Commission: Bakanlar kurulu devamı...
 • Cabinet Council: Bakanlar kurulu devamı...
 • Reııışııı Vükela: Vekillerin başı. Başvekil. Başbakan. (Osmanlıca’da yazılışı: re–ııış-ııı– vükelâ) devamı...

Meclııışııı Vükela ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.