medresetüzzehra

  1. (Medreset-üz Zehra) 1914’de Birinci Cihan Harbinden evvel Van’da; Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin açılması için teşebbüse geçtiği ve Artemit’te (Edremit) temelini attığı Şark Üniversitesi’nin bir adı.(Münazarat Risalesi’nin ruhu ve esası hükmünde olan, hatimesindeki Medreset-üz Zehra hakikatı ise, istikbalde çıkacak olan Risale-i Nur’a bir beşik, bir zemin ihzar etmek idi ki; bilmediği, ihtiyarsız olarak ona sevkolunuyordu. Bir hiss-i kablelvuku ile o nurani hakikatı, bir maddi surette arıyordu. Sonra o hakikatın maddi ciheti dahi vücuda gelmeye başladı. Sultan Reşad 19 bin altun lirayı Van’da temeli atılan o Medreset-üz Zehra’ya verdi. Temel atıldı, fakat sabık harb-i umumi çıktı, geri kaldı. Beş-altı sene sonra Ankara’ya gittim, yine o hakikata çalıştım. 200 meb’ustan 163 meb’usun imzalarıyla o medresemiz -150 bin banknota iblağ ederek- o tahsisat kabul edildi. Fakat binler teessüf medreseler kapandı. Onlar ile uyuşamadım, yine geri kaldı. Fakat Cenab-ı Erhamürrahimin o medresenin manevi hüviyetini Isparta vilayetinde tesis eyledi. Risale-i Nur’u tecessüm ettirdi. İnşaallah istikbalde Risale-i Nur şakirdleri o ali hakikatın maddi suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar. K.L.)


Yayımlandı

kategorisi