mem nedir

MEM Nedir?

MEM, “kültürel gen” anlamına gelen bir kavramdır. Richard Dawkins tarafından 1976 yılında ortaya atılan bu kavram, kültürün nasıl yayıldığını ve değiştiğini açıklamak için kullanılır. MEM’ler, fikirler, inançlar, davranışlar, şarkılar, danslar, moda akımları gibi kültürel öğelerdir. Bunlar, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır ve zamanla değişime uğrayabilirler.

MEM’lerin Özellikleri

MEM’ler, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Kopyalanabilirlik: MEM’ler, bireylerden bireylere iletişim yoluyla kolayca kopyalanabilirler.
 • Değişimlilik: MEM’ler, zamanla değişime uğrayabilirler. Bu değişim, MEM’in yeni ortamlara uyum sağlamasını veya daha çekici hale gelmesini sağlayabilir.
 • Seçilimlilik: MEM’ler, doğal seçilim mekanizmasına benzer bir şekilde seçilirler. Daha başarılı olan MEM’ler, daha fazla yayılır ve daha uzun süre hayatta kalır.

MEM’lerin Yayılması

MEM’ler, aşağıdaki yollarla yayılır:

 • İletişim: MEM’ler, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır. Bu iletişim, sözlü, yazılı, görsel veya işitsel olabilir.
 • Öğrenme: MEM’ler, öğrenme yoluyla da yayılabilir. Bireyler, diğer bireyleri gözlemleyerek veya onlardan bilgi alarak MEM’leri öğrenebilirler.
 • Taklit: MEM’ler, taklit yoluyla da yayılabilir. Bireyler, diğer bireyleri taklit ederek MEM’leri benimseyebilirler.

MEM’lerin Değişimi

MEM’ler, zamanla değişime uğrayabilirler. Bu değişim, aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir:

 • Yeni ortamlar: MEM’ler, yeni ortamlara uyum sağlamak için değişebilirler. Örneğin, bir MEM, yeni bir ülkeye yayıldığında, o ülkenin kültürüne uyum sağlamak için değişebilir.
 • Yeni ihtiyaçlar: MEM’ler, yeni ihtiyaçları karşılamak için değişebilirler. Örneğin, bir MEM, yeni bir teknoloji ortaya çıktığında, o teknolojiyi kullanmak için değişebilir.
 • Yeni fikirler: MEM’ler, yeni fikirlerin etkisiyle değişebilirler. Örneğin, bir MEM, yeni bir bilimsel keşif yapıldığında, o keşfe uyum sağlamak için değişebilir.

MEM’lerin Seçilimi

MEM’ler, doğal seçilim mekanizmasına benzer bir şekilde seçilirler. Daha başarılı olan MEM’ler, daha fazla yayılır ve daha uzun süre hayatta kalır. Daha başarılı olan MEM’ler, aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

 • Faydalılık: Daha başarılı olan MEM’ler, bireylere fayda sağlayabilir. Örneğin, bir MEM, bireylerin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlayabilir veya onların daha başarılı olmasını sağlayabilir.
 • Çekicilik: Daha başarılı olan MEM’ler, bireyler için daha çekici olabilir. Örneğin, bir MEM, bireylerin daha mutlu olmasını sağlayabilir veya onların daha eğlenmesini sağlayabilir.
 • Yaygınlık: Daha başarılı olan MEM’ler, daha yaygın olabilir. Örneğin, bir MEM, daha fazla birey tarafından biliniyor olabilir veya daha fazla birey tarafından kullanılıyor olabilir.

MEM’lerin Önemi

MEM’ler, kültürün nasıl yayıldığını ve değiştiğini açıklamak için önemlidir. MEM’ler, kültürün temel yapı taşlarıdır ve kültürün sürekliliğini sağlarlar. MEM’ler, aynı zamanda, kültürün değişimine de katkıda bulunurlar. MEM’ler, yeni ortamlara uyum sağlamak, yeni ihtiyaçları karşılamak ve yeni fikirleri yaymak için değişebilirler.

MEM’lerin Örnekleri

MEM’lere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Fikirler: Demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi fikirler MEM’lerdir. Bu fikirler, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır ve zamanla değişime uğrayabilirler.
 • İnançlar: Tanrı’nın varlığı, ahiret hayatı, reenkarnasyon gibi inançlar MEM’lerdir. Bu inançlar, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır ve zamanla değişime uğrayabilirler.
 • Davranışlar: El sıkışma, selam verme, teşekkür etme gibi davranışlar MEM’lerdir. Bu davranışlar, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır ve zamanla değişime uğrayabilirler.
 • Şarkılar: Halk şarkıları, pop şarkıları, rock şarkıları gibi şarkılar MEM’lerdir. Bu şarkılar, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır ve zamanla değişime uğrayabilirler.
 • Danslar: Halk dansları, modern danslar, bale gibi danslar MEM’lerdir. Bu danslar, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır ve zamanla değişime uğrayabilirler.
 • Moda akımları: Giyim tarzları, saç modelleri, makyaj stilleri gibi moda akımları MEM’lerdir. Bu moda akımları, bireylerden bireylere iletişim yoluyla yayılır ve zamanla değişime uğrayabilirler.

Sonuç

MEM’ler, kültürün temel yapı taşlarıdır ve kültürün sürekliliğini sağlarlar. MEM’ler, aynı zamanda, kültürün değişimine de katkıda bulunurlar. MEM’ler, yeni ortamlara uyum sağlamak, yeni ihtiyaçları karşılamak ve yeni fikirleri yaymak için değişebilirler.


Yayımlandı

kategorisi