membrana interossea kruris sözlük anlamı nedir?

Sözlükte membrana interossea kruris kelimesinin manası:

  1. Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki spatium interosseum cruris’i kapatan kirişsel zar.
  2. Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki spatium interosseum cruris'i kapatan kirişsel zar. Dgr.: anat. membrana interossea cruris

membrana interossea kruris ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları