Meme Bezi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Meme Bezi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Meme Bezi" ne demek?

 1. Memenin süt salgılayan dokusu.

 2. Memeli hayvanların göğüs ya da kann bölgelerinde yerleşmiş süt salgılayan bezler. Süt bezi.

 3. Corpus mammae’deki meme parenkimini oluşturan ve süt yapan bezler, glandula mammaria, glandula laktifera, süt bezi.

Meme Bezi nedir? İlişkili sözcükler

 • Böbrek üstü Bezi: Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez. (Lat. ad: yaklaşma gösteren ön ek; renés: böbrekler; supra: yukarıda) Omurgalı hayvanlarda böbrek üstünde bulunan, kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki devamı...
 • Iç Salgı Bezi: Salgısı bir boşaltım kanalı yerine doğrudan doğruya kana karışan bez. (Yun. endos: içinde; krinein: ayırmak) Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. Pankreasın alfa hücrelerinin glukagon devamı...
 • Tükürük Bezleri: Dil, çene ve kulak altında bulunan, tükürük salgılayan üç çift bez. Yapılan salgıyı ağız boşluğuna akıtan, makroskobik ve mikroskobik tükürük bezi olmak üzere ikiye ayrılan dış salgı bezleri. Makroskobik tükürük devamı...
 • Tiroit Bezi: Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, çok damarlı, salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi, tiroit. Soluk borusunun başlangıç kısmında, sığırda 2., atgillerde 2. -3. köpekte 5-8. soluk borusu halkaları devamı...
 • Kalkan Bezi: Tiroit bezi. (Yun. thyreos: kalkan; eidos: biçim) Yutağın altında, boynun ön ve yanlarında bulunan, şekli kalkana benzeyen, vücudun büyüme ve gelişmesi için gerekli hormonları kana salgılayan bir iç salgı bezi. devamı...
 • Sıvı Yağ Bezi: Sıvı yağ salgılayan bez; kuşlarda, tüylerin ıslanmaması için derideki yağ salgılayan bezler. devamı...
 • Epifiz Bezi: Talamus ve colliculus rostralisler arasındaki mediyan çöküntü içerisinde yerleşmiş, özellikle geviş getirenlerde buğday tanesi biçiminde olan endokrin bir bez, glandula pinealis. Beyinde korpus kallozumun altına uzanan sinirsel kökenli, talamus ve devamı...
 • Tubuloalveol Mukus Bezi: Salgı yapan kısım hem tüp hem de alveol şeklinde olan ve mukus salgılayan dallı bezler. devamı...
 • Büyük Vestibulum Bezi: İnek, dişi kedi ve seryek olarak da koyunda bir çift olarak görülen ve salgısını vestibulum vaginanın yan duvarına bir kanalla akıtan vestibulumun büyük bezleri, Bartolin bezi, glandula vestibularis mayor. İnek, devamı...
 • Tükrük Bezi: Tükrük salgılayan bezler. devamı...

Meme Bezi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.