menakıbname ne demek

Menakıbname Nedir?

Menakıbname, bir kişinin hayatını, başarılarını ve erdemlerini anlatan bir tür biyografidir. Genellikle şiir veya nesir şeklinde yazılır ve kahramanın doğumundan ölümüne kadar olan olayları kronolojik olarak anlatır. Menakıbnameler, kahramanın hayatını örnek göstererek okuyucuya ahlaki dersler vermeyi amaçlar.

Menakıbnamelerin Özellikleri

 • Kahramanın hayatını kronolojik olarak anlatır.
 • Kahramanın doğumundan ölümüne kadar olan olayları içerir.
 • Kahramanın başarılarını ve erdemlerini över.
 • Okuyucuya ahlaki dersler vermeyi amaçlar.
 • Genellikle şiir veya nesir şeklinde yazılır.
 • Kahramanın hayatını örnek göstererek okuyucuya ahlaki dersler vermeyi amaçlar.

Menakıbnamelerin Tarihi

Menakıbnameler, ilk olarak Orta Çağ’da ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, kahramanların hayatları genellikle şiir şeklinde anlatılırdı. Daha sonra, nesir şeklinde yazılan menakıbnameler de ortaya çıktı. Menakıbnameler, özellikle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Türk edebiyatında ilk menakıbname, 13. yüzyılda yazılan “Dede Korkut Kitabı”dır. Bu kitap, Dede Korkut adlı bir ozanın hayatını ve kahramanlıklarını anlatmaktadır. Daha sonra, birçok başka menakıbname de yazılmıştır. Bunların arasında en ünlüleri şunlardır:

 • Yunus Emre Menakıbnamesi
 • Hacı Bektaş-ı Veli Menakıbnamesi
 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Menakıbnamesi
 • Şeyh Edebali Menakıbnamesi
 • Ahi Evran Menakıbnamesi

Menakıbnamelerin Önemi

Menakıbnameler, kahramanların hayatlarını örnek göstererek okuyucuya ahlaki dersler vermeyi amaçlar. Bu nedenle, menakıbnameler, özellikle gençler için önemli bir kaynak olabilir. Menakıbnameler, gençlere iyi bir insan olmanın yollarını gösterir ve onları doğru yola yönlendirir. Ayrıca, menakıbnameler, kahramanların hayatlarını anlatarak okuyucuya tarihsel bilgi de verir.

Menakıbnamelerle İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi