meni tepeciği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte meni tepeciği kelimesinin manası:

  1. Uretranın başlangıç kısmının dorsal duvarında yer alan, ductus ejaculatorius'un açıldığı tepe biçiminde bir kabartı, kollikulus seminalis.
  2. Üretranın başlangıç kısmının dorsal duvarında yer alan, ductus ejaculatorius'un açıldığı tepe biçiminde bir kabartı, kollikulus seminalis.

meni tepeciği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları