mensuh ne demek

Menşur

Menşur, bir belgenin veya metnin resmi olarak yayınlanması veya duyurulmasıdır. Genellikle hükümetler, kurumlar veya diğer resmi kuruluşlar tarafından kullanılır. Menşur edilen belgeler genellikle önemli duyurular, kararlar veya düzenlemeler içerir.

Menşur etme işlemi, genellikle bir belgenin veya metnin belirli bir tarih ve saatte kamuoyuna açıklanmasıyla yapılır. Bu işlem, genellikle basın toplantısı, resmi açıklama veya sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilir. Menşur edilen belgeler genellikle resmi gazetelerde veya ilgili kurumların web sitelerinde yayınlanır.

Menşur etme işleminin amacı, kamuoyunu belirli bir konu hakkında bilgilendirmek ve resmi olarak duyurmaktır. Ayrıca, menşur edilen belgeler genellikle yasal olarak bağlayıcıdır ve ilgili kişiler tarafından uyulması gerekir.

Menşur Etme Türleri

Menşur etme işlemi, çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. En yaygın menşur etme türleri şunlardır:

 • Basın Toplantısı: Menşur edilecek belge veya metin, basın toplantısı düzenlenerek kamuoyuna açıklanır. Bu tür menşur etme işlemi, genellikle önemli duyurular veya kararlar için kullanılır.
 • Resmi Açıklama: Menşur edilecek belge veya metin, resmi bir açıklama yapılarak kamuoyuna duyurulur. Bu tür menşur etme işlemi, genellikle düzenlemeler veya yasal değişiklikler için kullanılır.
 • Sosyal Medya: Menşur edilecek belge veya metin, sosyal medya platformları aracılığıyla kamuoyuna duyurulur. Bu tür menşur etme işlemi, genellikle daha geniş bir kitleye ulaşmak için kullanılır.
 • Resmi Gazete: Menşur edilecek belge veya metin, resmi gazetede yayınlanarak kamuoyuna duyurulur. Bu tür menşur etme işlemi, genellikle yasal olarak bağlayıcı belgeler için kullanılır.
 • İnternet: Menşur edilecek belge veya metin, ilgili kurumun web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur. Bu tür menşur etme işlemi, genellikle daha geniş bir kitleye ulaşmak için kullanılır.

Menşur Etme Örnekleri

Menşur etme işleminin çeşitli örnekleri bulunmaktadır. İşte bazı menşur etme örnekleri:

 • Hükümet tarafından yeni bir yasanın çıkarılması
 • Bir şirket tarafından yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi
 • Bir kurum tarafından yeni bir düzenlemenin yapılması
 • Bir üniversite tarafından yeni bir eğitim programının başlatılması
 • Bir dernek tarafından yeni bir etkinliğin duyurulması

Menşur Etme ile İlgili Faydalı Siteler

 • Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi: https://www.tbmm.gov.tr/
 • Cumhurbaşkanlığı: https://www.tccb.gov.tr/
 • Başbakanlık: https://www.basbakanlik.gov.tr/
 • Anayasa Mahkemesi: https://www.anayasa.gov.tr/

Yayımlandı

kategorisi