mera sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mera kelimesinin manası:

  1. Otlak, çayırlık
    Örnek: Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı. Ö. Seyfettin
  2. Hayvanları otlatmaya elverişli, doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan, otları seyrek ve kısa boylu, biçilmeye uygun olmayan engebeli arazi.
  3. Boş yer.
  4. Beni. Benim. Bana. (Osmanlıca'da yazılışı: me-ra)
  5. Hayvanların otladığı yer. Kır. Mera. Çayırlık. Otlak. (Osmanlıca'da yazılışı: mer'a)

mera ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları