mercimek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mercimek kelimesinin manası:

  1. Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris).
  2. Bu bitkinin, besin değeri yüksek, ufak, kırmızı, sarı veya yeşil, yuvarlak ve yassıca tohumu, yasmık.
  3. Baklagiller (Leguminosae) familyasından, mavimsi, beyaz, eflatun çiçekleri olan, meyveleri legümen tipte, her meyvede iki tohum bulunan, bir yıllık, otsu bitkiler.
  4. Baklagiller familyasından, mavimsi beyaz eflatun çiçekleri olan, insan gıdası olarak kültürü yapılan, kırık, zayıf, elek altı tohumları hayvanlar için protein kaynağı olarak kullanılan, tanelerinde kanın pıhtılaşmasına yol açan phasin içeren bir yıllık otsu bitki.

mercimek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları