meristem hücre nedir

Meristem Hücre Nedir?

Meristem hücreler, bitkilerde bulunan ve sürekli olarak bölünen hücrelerdir. Bu hücreler, bitkinin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan yeni dokuları ve organları oluştururlar. Meristem hücreleri, bitkinin uçlarında ve kök uçlarında bulunan özel bölgelerde bulunur. Bu bölgeler, bitkinin büyüme bölgeleri olarak bilinir.

Meristem Hücrelerinin Özellikleri

 • Meristem hücreleri, sürekli olarak bölünen hücrelerdir.
 • Bu hücreler, küçük ve yuvarlaktır.
 • Meristem hücrelerinin çekirdekleri büyüktür ve kromozomları belirgindir.
 • Meristem hücrelerinin sitoplazması yoğun ve ribozom bakımından zengindir.
 • Meristem hücreleri, hücre duvarları ince ve esnektir.
 • Meristem hücreleri, vakuoller içermez.

Meristem Hücrelerinin Türleri

Meristem hücreleri, bulundukları yere ve işlevlerine göre iki ana gruba ayrılır:

 • Apikal Meristem Hücreleri: Apikal meristem hücreleri, bitkinin uçlarında bulunan meristem hücreleridir. Bu hücreler, bitkinin boyuna büyümesini sağlarlar.
 • Lateral Meristem Hücreleri: Lateral meristem hücreleri, bitkinin gövdesinde ve kök gövdesinde bulunan meristem hücreleridir. Bu hücreler, bitkinin çapsal büyümesini sağlarlar.

Meristem Hücrelerinin İşlevleri

Meristem hücreleri, bitkilerde çok önemli işlevlere sahiptir. Bu işlevler şunlardır:

 • Bitkinin Büyümesi ve Gelişmesi: Meristem hücreleri, sürekli olarak bölünerek yeni dokuları ve organları oluştururlar. Bu sayede bitki büyür ve gelişir.
 • Bitkinin Yaralanmalarını Onarması: Meristem hücreleri, bitkinin yaralanmalarını onarmak için de kullanılır. Örneğin, bir bitkinin yaprağı koparsa, meristem hücreleri yeni bir yaprak oluşturarak yarayı kapatır.
 • Bitkinin Çoğalması: Meristem hücreleri, bitkinin çoğalması için de kullanılır. Örneğin, bir bitkinin gövdesinden alınan bir çelik, uygun koşullarda yetiştirildiğinde yeni bir bitki oluşturur. Bu, çelikteki meristem hücrelerinin yeni bir bitki oluşturmak için bölünmesi sayesinde gerçekleşir.

Meristem Hücrelerinin Önemi

Meristem hücreleri, bitkiler için çok önemlidir. Bu hücreler sayesinde bitkiler büyür, gelişir, yaralanmalarını onarır ve çoğalır. Meristem hücreleri olmadan bitkiler yaşayamaz.

Meristem Hücrelerinin Kullanımı

Meristem hücreleri, bitki ıslahı ve bitki üretimi alanlarında kullanılır. Bitki ıslahında, meristem hücreleri kullanılarak yeni bitki çeşitleri geliştirilir. Bitki üretiminde ise, meristem hücreleri kullanılarak bitkiler çoğaltılır.

Sonuç

Meristem hücreleri, bitkiler için çok önemlidir. Bu hücreler sayesinde bitkiler büyür, gelişir, yaralanmalarını onarır ve çoğalır. Meristem hücreleri olmadan bitkiler yaşayamaz. Meristem hücreleri, bitki ıslahı ve bitki üretimi alanlarında kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi