merkaptanlar mercaptans sözlük anlamı nedir?

Sözlükte merkaptanlar mercaptans kelimesinin manası:

  1. Petrol rafinerilerindeki bir süreçte oluşan ve kostik soda ile ovularak (yıkanarak) ayrılan, keskin kötü kokulu, sülfür içeren organik bileşikler.

merkaptanlar mercaptans ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları