Mersenne ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mersenne" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mersenne" ne demek?

 1. 1588-1648. MartinMersenne, Fransız felsefecisi ve ilahiyatçısı. Matematiğin sayılar teorisi dalında çalışmaları ile tanınmıştır.

Mersenne nedir? İlişkili sözcükler

 • Laplace: 1749-1827. Piere SimeoneLaplace, Fransız matematikçisi. Matematiğin bir çok dallarında önemli çalışmaları vardır. Çalışma alanları içinde diferansiyel denklemler, potansiyeller teorisi, olasılıklar teorisi, astronomi, mekanik, fizik gibi dallar yer almaktadır. devamı...
 • Borel: 1871-1956. FeliksBorel, ünlü Fransız matematikçisi. Çalışma alanları cebir, sayılar teorisi, fonksiyonlar teorisi, ölçüm teorisi, olasılık teorisi, topolojidir. devamı...
 • Leibniz: 1646-1716. Got Frid WilgelmLeibniz, Alman matematikçisi. Matematiğin, kimyanın, jeolojinin bir çok dallarında önemli çalışmalar yapmıştır. Matematiğin bir çok terimleri (fonksiyon, diferansiyel, diferansiyel denklem, koordinat vs.) onun adı ile birlikte söylenmektedir. devamı...
 • Lebesgue: 1875-1941. HenriLebesgue, Fransız matematikçisi. Esas çalışma alanları fonksiyonlar teorisi, seriler teorisi, ölçümler teorisidir. devamı...
 • Legendre: 1752-1833 yıllarında yaşamış Fransız matematikçisi. Esas çalışma alanları matematiksel analiz, sayılar teorisi, küresel trigonometri, özel fonksiyonlar teorisi. devamı...
 • Lagrange: 1736-1813. Jozef LolliLagrange, Fransız matematikçisi. Çalışma alanları cebirsel denklemler teorisi, varyasyonlar hesabı, fonksiyonlar teorisi, diferansiyel denklemler, mekanik, astronomidir. devamı...
 • Mersenne Numbers: Mersenne sayıları devamı...
 • Nasiretdin Tusi: Nasiretdin Tusi Abu Cafer Muhammed İbn Muhammed İbn Hasan Abu Bekir (1201-1274) ünlü Türk matematikçisi ve bilim adamı. 1259 yılında Maraga kentinde gözlemevini açmış ve bir çok bilim adamını davet etmiştir. Bu gözlemevindeki çalışmaların, bir çok dalların gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Matematiğin astronomi ile ilgili dallarının ve özellikle geometrinin ve trigonometrinin gelişmesine yol açmışlardır. Tusi’nin devamı...
 • Lamarckism: Lamarkizm, Fransız doğŸa bilimci Jean de Lamarck tarafından gelişŸtirilen yapısal evrim teorisi devamı...
 • Hilbert: 1862-1943. DavidHilbert, Alman matematikçisi. Matematiğin hemen hemen tüm dallarında çalışmıştır. Araştırmaları ve ortaya koyduğu problemleriyle 20. yüzyılın matematiğinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. devamı...

Mersenne ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.