mesaj

  1. Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri.

  2. Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, bildirme yazısı, ileti

    Örnek:

    Kendisi ile bir mesaj yollamak istiyorum. F. R. Atay

  3. Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.


Yayımlandı

kategorisi