mescidi aksa ne demek

Mescidi Aksa

Mescidi Aksa, Kudüs’ün Eski Şehri’nde bulunan bir Müslüman ibadethanesidir. İslam’ın ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mekanıdır. Mescidin bulunduğu alan, Yahudiler için de kutsal kabul edilir ve Tapınak Tepesi olarak adlandırılır.

Mescidi Aksa’nın tarihi, Hz. İbrahim’e kadar uzanır. Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail’i buraya kurban etmek için getirmiştir. Daha sonra Hz. Davut, buraya bir tapınak inşa ettirmiştir. Hz. Süleyman ise, Hz. Davut’un tapınağını yıkarak yerine daha büyük bir tapınak inşa ettirmiştir.

M.S. 70 yılında, Romalılar Kudüs’ü işgal ettiler ve Hz. Süleyman’ın tapınağını yıktılar. Daha sonra, Bizanslılar Kudüs’ü ele geçirdiler ve buraya bir kilise inşa ettiler.

638 yılında, Müslümanlar Kudüs’ü fethettiler ve kiliseyi yıkarak yerine Mescidi Aksa’yı inşa ettiler. Mescid, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılmıştır.

Mescidi Aksa, İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Mescidin dört bir tarafı duvarlarla çevrilidir. Duvarların üzerinde, çeşitli süslemeler ve yazılar bulunmaktadır. Mescidin ortasında, Kubbetü’s-Sahra bulunmaktadır. Kubbetü’s-Sahra, Hz. Muhammed’in miraca çıktığı yer olarak kabul edilir.

Mescidi Aksa, Müslümanlar için çok önemli bir ibadet yeridir. Her yıl, milyonlarca Müslüman Mescidi Aksa’yı ziyaret eder. Mescid, aynı zamanda, Yahudiler için de kutsal bir yerdir. Yahudiler, Mescidi Aksa’nın bulunduğu alanı Tapınak Tepesi olarak adlandırırlar ve burayı kutsal kabul ederler.

Mescidi Aksa, İslam ve Yahudilik için çok önemli bir yerdir. Bu nedenle, Mescidi Aksa’nın statüsü konusunda sık sık tartışmalar yaşanmaktadır.

Faydalı Siteler:

İlgili Dosyalar:


Yayımlandı

kategorisi