mesih sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mesih kelimesinin manası:

  1. Hz. İsa'ya verilen adlardan biri.
  2. Meshedilmiş, kutsanmış, Hz, İsa´nın lakabı.
  3. Başka bir biçime girmiş, şekli bozulmuş.
  4. 1. üzerine yağ sürülmüş. 2. mesholunmuş, başka bir şekle girmiş olan. 3. acaip, tuhaf. 4. ölmek. - mesih: hz. isa'nın elini sürdüğü hastaların derhal iyileşmesi dolayısıyla kendisine isim olarak verilmiştir.
  5. Bir şey üzerined eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir.

mesih ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları