mesnet nedir

Mesnet Nedir?

Mesnet, bir hukuk terimidir ve bir davanın veya iddianın dayandığı hukuki veya gerçek temeli ifade eder. Başka bir deyişle, mesnet, bir davanın veya iddianın neden geçerli olduğunu açıklayan hukuki veya gerçek argümanlardır.

Mesnet, bir davanın veya iddianın başarısı için çok önemlidir. Çünkü, mahkeme, bir davanın veya iddianın geçerli olup olmadığına karar verirken, mesnetini dikkate alır. Eğer bir davanın veya iddianın mesneti zayıfsa, mahkeme, büyük olasılıkla, onu reddedecektir.

Mesnet, çeşitli kaynaklardan oluşabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Kanunlar
 • Yönetmelikler
 • Yargı kararları
 • Hukuki doktrinler
 • Gerçekler

Mesnetin Önemi

Mesnet, bir davanın veya iddianın başarısı için çok önemlidir. Çünkü, mahkeme, bir davanın veya iddianın geçerli olup olmadığına karar verirken, mesnetini dikkate alır. Eğer bir davanın veya iddianın mesneti zayıfsa, mahkeme, büyük olasılıkla, onu reddedecektir.

Mesnetin önemi, şu örneklerle açıklanabilir:

 • Bir kişi, bir sözleşmeyi ihlal ettiği için dava açarsa, mahkeme, sözleşmenin varlığını ve ihlal edildiğini kanıtlamak için mesnet sunmalıdır.
 • Bir kişi, bir suç işlediği için dava açarsa, mahkeme, suçun işlendiğini kanıtlamak için mesnet sunmalıdır.
 • Bir kişi, bir idari karara itiraz ederse, mahkeme, idari kararın hukuka aykırı olduğunu kanıtlamak için mesnet sunmalıdır.

Mesnetin Unsurları

Mesnet, çeşitli unsurlardan oluşur. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Hukuki veya gerçek argümanlar
 • Kanıtlar
 • Yasalara ve yargı kararlarına atıflar

Mesnetin Türleri

Mesnet, çeşitli türlere ayrılabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Hukuki mesnet
 • Gerçek mesnet
 • Karma mesnet

Hukuki Mesnet

Hukuki mesnet, bir davanın veya iddianın dayandığı hukuki argümanlardır. Bu argümanlar, kanunlara, yönetmeliklere, yargı kararlarına ve hukuki doktrinlere dayanır.

Gerçek Mesnet

Gerçek mesnet, bir davanın veya iddianın dayandığı gerçek argümanlardır. Bu argümanlar, tanık ifadelerine, belgelere ve diğer kanıtlara dayanır.

Karma Mesnet

Karma mesnet, hem hukuki hem de gerçek argümanlara dayanan mesnettir. Bu tür mesnet, genellikle, karmaşık davalarda kullanılır.

Mesnetin Hazırlanması

Mesnet, dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Çünkü, mesnetin zayıf olması, davanın veya iddianın başarısız olmasına yol açabilir.

Mesnet hazırlanırken, şu adımlar izlenmelidir:

 • Dava veya iddia dikkatlice analiz edilmelidir.
 • Dava veya iddianın dayandığı hukuki ve gerçek argümanlar belirlenmelidir.
 • Kanıtlar toplanmalıdır.
 • Yasalara ve yargı kararlarına atıflar yapılmalıdır.
 • Mesnet, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.

Sonuç

Mesnet, bir davanın veya iddianın başarısı için çok önemlidir. Çünkü, mahkeme, bir davanın veya iddianın geçerli olup olmadığına karar verirken, mesnetini dikkate alır. Eğer bir davanın veya iddianın mesneti zayıfsa, mahkeme, büyük olasılıkla, onu reddedecektir.

Bu nedenle, mesnet dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Mesnet hazırlanırken, yukarıda belirtilen adımlar izlenmelidir.


Yayımlandı

kategorisi