Metabolik Enerji ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Metabolik Enerji" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Metabolik Enerji" ne demek?

 1. Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.

 2. Alınan yemin kuru maddesindeki toplam enerjiden boşaltım ürünleri enerjilerinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji, çevrilebilir enerji.

Metabolik Enerji nedir? İlişkili sözcükler

 • Net Enerji: Yemin toplam enerjisinden gübre, idrar ve gazlarla atılan enerji ile ısı, yem tüketimi ve sindirim için kullanılan enerjinin çıkarılmasıyla hesap edilen, yaşama payı ve verim payı olarak (büyüme NEb, süt NEL ve yağlanma NEy) ifade edilen enerji, NE. devamı...
 • Toplam Enerji: Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji. devamı...
 • Yem Enerjisi: Tüketilen yemin toplam enerjisi. Yemin kalorimetrede yıkılmasıyla ölçülebilen toplam enerji, yem brüt enerjisi, yem total enerjisi, yem gros enerjisi. devamı...
 • Enerji Dengesi: Enerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür, negatif enerji dengesi. devamı...
 • Gros Enerji: Toplam enerji. devamı...
 • Brüt Enerji: Ham enerji. Toplam enerji. devamı...
 • Serbest Enerji G: Sabit bir sıcaklık ve basınç altında çalışabilen bir sistemin toplam enerji komponenti. devamı...
 • Ham Enerji: Bir yem örneğinin bomba kalorimetresi denen cihazda saf oksijen ortamında tamamen yakılarak ürettiği ısı miktarının ölçülmesiyle belirlenen toplam enerjisi, brüt enerji, HE. devamı...
 • Azota Göre Düzeltilmiş Metabolik Enerji: Metabolik enerjinin vücuttan kaybedilen ve vücutta azot miktarına göre düzeltilmiş (kaybedilen 1 gram azot için 7, 45 kcal eklenmiş, tutulan 1 gram azot için 7, 45 kcal çıkarılmış) biçimi, MEn. devamı...
 • Net Enerji Yaşama Payı: Konfor çevre sıcaklığında bir hayvanı enerji bakımından dengede tutabilmek için harcanan net enerji kısmı. Bu durumdaki hayvanın vücut dokularında net enerji kazancı veya kaybı olmaz, NEyp. devamı...

Metabolik Enerji ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.