Metil Grubu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Metil Grubu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Metil Grubu" ne demek?

 1. Ch3 ile gösterilen, metandan bir hidrojen atomu çıkarılmasıyla oluşan alkil grubu olarak da bilinen bir grup. Metil kökü.

Metil Grubu nedir? İlişkili sözcükler

 • Sülfidril Grubu: Kovalent olarak birbirine bağlanmış kükürt ve hidrojen atomu. Sistein amino asidinde bulunur ve ikisülfidril grubu arasında oksidasyonla disülfit bağı oluşur. devamı...
 • Açil Grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. devamı...
 • Asil Grubu: Karboksilik asitten -OH çıkarılması ile teşekkül eden kimyasal grup. Açil grubu. Açil grubu. devamı...
 • Hidroksil Grubu: Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. -Oh ile gösterilen kimyasal bir grup. devamı...
 • Asetil Grubu: Asetik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, -COCH3, asetil kökü. Asetik asitten OH çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup. devamı...
 • Asetil Grubu: Asetik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, -COCH3, asetil kökü. Asetik asitten OH çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup. devamı...
 • Rna Metilasyonu: Rna’nın yapısındaki bazlara metil grubunun eklenmesi. Bu yapı Cap olarak isimlendirilir. Eğer tek metil grubu üç guanin 7 pozisyonuna eklenirse Cap 0, diğer bir baza daha metil grubu eklenirse (2 metil gruplu) Cap l olarak isimlendirilir. devamı...
 • Omega Karbon Atomu: Yağ asitlerinde karboksil grubundan en uzaktaki karbon atomu veya yağ asitlerinin metil grubu karbon atomu, n karbon atomu. devamı...
 • R Grubu: Herhangi bir alkil grubunu gösteren bir kısaltma. Herhangi bir organik bileşiği göstermek için daha genel anlamda kullanılan bir kısaltma. Amino asitlerin R grubu gibi. devamı...
 • Hidrojen Bağı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ. devamı...

Metil Grubu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.