Metiyonin Met M ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Metiyonin Met M" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Metiyonin Met M" ne demek?

 1. Sülfür kapsayan bir amino asit. Metabolik reaksiyonlar için sülfür ve metil grubu sağlayan, insan besininin temel maddelerinden biri. Bütün ökaryotlarda metiyonin, bakterilerde ve mitokondrilerde ise formillenmiş metiyonin polipeptit zincirlerinin sentezinde kullanılan ilk amino asittir.

Metiyonin Met M nedir? İlişkili sözcükler

 • Formil Metiyonin Fmet: Formil grubu bağlanmış metiyonin. Protein sentezi sırasında prokaryotlarda başlangıç amino asidi. devamı...
 • Met: Kabarma Örnek: Bir met zamanı gökyüzü kurşunla örtülü / Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi. Y. K. Beyatlı Çelik çomak oyununda kullanılan değnek parçası. Bu oyunda kullanılan, 10-15 cm uzunluğundaki değnek. devamı...
 • Tersiyer Yapı: Bir proteinin polipeptit zincirinin primer ve sekonder yapılarının ilişkisi ile oluşan üç boyutlu konformasyonu. Polipeptit zincirlerinin birbirine bağlanarak oluşturduğu üç boyutlu yapı. devamı...
 • Pam: Nokta mutasyonu yüzdesi; bir proteinin polipeptit dizisinde her 100 amino asitte değişen amino asit sayısı. İskambil ispati valesi devamı...
 • Protein Sentezi: Elçi RNA’yı kalıp olarak kullanarak ribozomlarda protein sentezlenmesi. Elçi RNA’nın ribozoma bağlanmasıyla başlayan ve oluşan polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasına kadar geçen bir seri reaksiyonlar dizisi. Başlama (inisiyasyon, I), uzama ve bitirme (terminasyon, R) aşamalarından oluşur. Prokaryot ve ökaryotlarda bu aşamalarda değişik faktörler rol alır ve enerji kullanılır. devamı...
 • Peptidoglikan: Bakteri hücre duvarlarında, uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük bir makromolekül grubu. Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının esasını ve en önemli kısmını oluşturan N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asidin bir devamı...
 • Trnametf: Bakterilerde, yeni sentezlenen polipeptit zincirinde formilmetiyonin taşıyan tRNA molekülü. devamı...
 • DL Metiyonin: En az % 99 rasemik 2-amino-4-metiltiyobütirik asit içeren sentetik ürün. devamı...
 • Dördüncül Yapı: Bazı proteinlerde görülen yapı; polipeptit zincirlerinin daha büyük ve daha kompleks yapıları nasıl oluşturduğunu gösteren yapı. Çok alt birimli bir molekülün üç boyutlu yapısı. devamı...
 • DL Metiyonin Sodyum Tuzu: En az % 45.9 rasemik 2-amino-4-DL-Metiltiyobütrik asit sodyum tuzu içeren sentetik ürün. devamı...

Metiyonin Met M ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.