Mevdu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mevdu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mevdu" ne demek?

 1. Emanet edilmiş, verilmiş, bırakılmış.

Mevdu nedir? İlişkili sözcükler

 • Intrusted: Tevdi edilmişŸ, sorumluluk ile emanet edilmişŸ; korunması için verilmişŸ devamı...
 • Embezzle Funds: Fonu soymak, kasayı boşŸaltmak, paraları yürütmek, kendisine emanet edilmişŸ parayı çalmak, emanete hıyanetlik etmek, zimmetine para geçirmek devamı...
 • Inspirited: Motive edilmişŸ, canlandırılmışŸ, can verilmişŸ, ruh verilmişŸ, coşŸturulmuşŸ, enerji ile doldurulmuşŸ devamı...
 • Badgered: Canı sıkılmışŸ, rahatsız edilmişŸ, sıkıntı verilmişŸ, eziyet edilmişŸ; yılmışŸ, yıldırılmışŸ, yorgun; taciz edilmişŸ, tacize uğŸramışŸ devamı...
 • Baited: Cezp edilmişŸ, kandırılmışŸ, başŸtan çıkarılmışŸ; rahatsızlık verilmişŸ, rahatsız edilmişŸ, canı sıkılmışŸ, kızdırılmışŸ devamı...
 • Meczum: Kat’i niyet edilmiş, cezmolunmuş. Kat’i karar verilmiş. devamı...
 • Merfud: İhsan edilmiş, armağan olarak verilmiş, bağışlanmış şey. devamı...
 • Ordained: Papazlık rütbesi verilmişŸ, dini görevde çalışŸma yetkisi verilmişŸ; kaderinde olan, belirli ir amaç veya hizmet için ayrı tutulmuşŸ; emir verilmişŸ devamı...
 • Relic: Kalıntı, eski eser, yadigar, hatıra, kutsal emanet Kalıntı, bakıye devamı...
 • Desecrated: [desecrate] kutsallığını bozmak, kutsal saymamak; hakaret etmek Saygısızlık edilmişŸ, bozulmuşŸ, zarar verilmişŸ devamı...

Mevdu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.