Mevsimlik Değişim ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mevsimlik Değişim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mevsimlik Değişim" ne demek?

 1. (Zaman dizileri) Mevsimlerin ya da daha kısa zaman aralıklarının belirlediği değişim. Örneğin, mevsimlik yağış değişimleri, günlük ısı değişimleri.

Mevsimlik Değişim nedir? İlişkili sözcükler

 • Yürüyen Mevsimlik Değişim: Zamanla değişen mevsimlik bir değişim örüntüsü. Örüntü, genellikle ardı ardına gelen k sayıdaki yılı, yürüyen ortalamalarda olduğu gibi, k sayılı kümeler biçiminde zaman dizisi boyunca ilerleterek elde edilir. devamı...
 • Dönümlü Değişen Yıldız: Parlaklık değişimleri belirli zaman aralıklarında tekrarlanan yıldız. devamı...
 • Geri Dönüş Dönemi: (Zaman dizileri) Zaman dizisinde, dizinin saptanmış bir değere yeniden dönmesi için geçen zaman aralığı. devamı...
 • Değişken çıkarım Yöntemi: (Zaman dizileri) Dizgesel ve rasgele bileşen içeren zaman dizisinin çözümlenmesi için bir yöntem. devamı...
 • özbağlanımsal örnekbiçim: (Zaman dizileri) Özbağlanımsal süreci belirleyen örnekbiçim. devamı...
 • özortakdeğişke Işlevi: (Zaman dizileri) (…) devamı...
 • Olasılıksal Değişken: (olasılık kuramı) Örneklem uzayı öğelerinin gerçek değerli bir işlevi.olasılıksal değişkenler, X,Y,. ile ve tanım bölgeleri (…) ile gösterilir. (…), gerçek sayıların kesikli bir kümesi ise, X’e kesikli ya da süreksizolasılıksal değişken; Rx, gerçek doğru üzerindeki bir aralık ya da aralıkların birleşimi ise, X’e sürekliolasılıksal değişken adı verilir. devamı...
 • Değişim Aralığı: Bk. değer aralığı devamı...
 • Yaş öbeği: Belli bir çoğanın yaşlara göre dağılımını göstermek ve sıklıkları değer aralıkları içinde dile getirmek üzere kullanılan alt-üst yaş sının belli aralık. devamı...
 • Tümlevini Almak: Değişken aralıkları ile her aralıktaki işlev değerleri çarpımları toplamının, aralıklar küçüldükçe vardığı erey işlevini bulmak. devamı...

Mevsimlik Değişim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.