mevsimlik göç nedir

Mevsimlik Göç Nedir?

Mevsimlik göç, insanların geçim kaynaklarını sağlamak veya daha iyi yaşam koşulları bulmak amacıyla belirli mevsimlerde düzenli olarak bir yerden başka bir yere göç etmeleridir. Bu göçler genellikle tarım, inşaat, turizm gibi sektörlerde iş bulmak için yapılır. Mevsimlik göç eden kişiler genellikle düşük ücretli ve zor işlerde çalışırlar ve genellikle geçici konaklama yerlerinde yaşarlar.

Mevsimlik Göçün Nedenleri

Mevsimlik göçün birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ekonomik nedenler: Mevsimlik göç eden kişilerin çoğu, geçim kaynaklarını sağlamak için göç ederler. Bu kişiler genellikle tarım, inşaat, turizm gibi sektörlerde iş bulmak için göç ederler.
 • Çevresel nedenler: Mevsimlik göç eden kişilerin bir kısmı da çevresel nedenlerle göç ederler. Örneğin, kuraklık, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler mevsimlik göç edebilirler.
 • Siyasi nedenler: Mevsimlik göç eden kişilerin bir kısmı da siyasi nedenlerle göç ederler. Örneğin, savaş, zulüm, baskı gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişiler mevsimlik göç edebilirler.

Mevsimlik Göçün Sonuçları

Mevsimlik göçün hem olumlu hem de olumsuz sonuçları vardır. Mevsimlik göçün olumlu sonuçlarından bazıları şunlardır:

 • Ekonomik kalkınma: Mevsimlik göç eden kişiler, çalıştıkları sektörlerde işgücü sağlarlar ve bu da ekonomik kalkınmaya katkıda bulunur.
 • Kültürel çeşitlilik: Mevsimlik göç eden kişiler, farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini beraberinde getirirler ve bu da kültürel çeşitliliğe katkıda bulunur.

Mevsimlik göçün olumsuz sonuçlarından bazıları şunlardır:

 • Sosyal sorunlar: Mevsimlik göç eden kişiler genellikle düşük ücretli ve zor işlerde çalışırlar ve genellikle geçici konaklama yerlerinde yaşarlar. Bu durum, sosyal sorunlara yol açabilir.
 • Çevresel sorunlar: Mevsimlik göç eden kişilerin yoğun olarak çalıştığı sektörler genellikle çevreye zarar verir. Örneğin, tarım sektöründe kullanılan kimyasallar çevreye zarar verebilir.
 • Sağlık sorunları: Mevsimlik göç eden kişiler genellikle sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çekerler. Bu durum, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mevsimlik Göçün Yönetimi

Mevsimlik göçün olumsuz sonuçlarını azaltmak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

 • Mevsimlik göç eden kişilere yönelik sosyal destek programları: Mevsimlik göç eden kişilere yönelik sosyal destek programları, bu kişilerin geçim kaynaklarını sağlamalarına, sağlık hizmetlerine erişmelerine ve eğitim almalarına yardımcı olabilir.
 • Mevsimlik göç eden kişilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi: Mevsimlik göç eden kişilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bu kişilerin daha iyi ücret almalarını ve daha iyi çalışma ortamlarında çalışmalarını sağlayabilir.
 • Mevsimlik göç eden kişilerin çevreye zarar vermelerinin önlenmesi: Mevsimlik göç eden kişilerin çevreye zarar vermelerinin önlenmesi için, bu kişilere çevre koruma konusunda eğitim verilebilir ve çevre dostu üretim teknikleri kullanılabilir.

Sonuç

Mevsimlik göç, birçok nedenden dolayı gerçekleşen ve hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olan bir olgudur. Mevsimlik göçün olumsuz sonuçlarını azaltmak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler, mevsimlik göç eden kişilerin geçim kaynaklarını sağlamalarına, sağlık hizmetlerine erişmelerine, eğitim almalarına ve çevreye zarar vermemelerine yardımcı olabilir.


Yayımlandı

kategorisi