mevzuat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mevzuat kelimesinin manası:

  1. Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü
    Örnek: Mahkemenin hangi süre içinde başlaması gerektiğine dair bir kayıt da yoktu mevzuatta. Ç. Altan
  2. Sandık, çuval, teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar.
  3. Bk. yasalar tüzükler

mevzuat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları