meyan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte meyan kelimesinin manası:

  1. Kökü.
  2. Ara, orta
    Örnek: Meclis azaları meyanından aykırı birtakım prensiplere temayül gösterenler zuhura başlamıştı. Atatürk
  3. Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm.
  4. Meyan kökü.
  5. Bk. acımeyan

meyan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları