meymenetsiz

Meymenetsiz: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

 • Inauspicious
 • Unlucky
 • Ill-omened
 • Unfavorable
 • Unpropitious

Türkçe Anlamı:

 • Uğursuz
 • Şanssız
 • Kötü alametli
 • Elverişsiz
 • Uygunsuz

Tanım:

“Meymenetsiz” kelimesi, olumsuz veya kötü şans getiren bir şeyi veya durumu tanımlamak için kullanılır. Genellikle bir olayın veya eylemin olumsuz sonuçlara yol açacağını veya kötü şans getireceğini belirtmek için kullanılır.

Kökeni:

“Meymenetsiz” kelimesi, Arapça “meymen” (sağ taraf, uğur) kelimesinden türemiştir. “Sağ taraf” kavramı, geleneksel olarak iyi şans ve uğurla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, “meymenetsiz” kelimesi, “sağ tarafın tersi” anlamına gelir ve kötü şans veya uğursuzluk anlamına gelir.

Kullanım Alanları:

“Meymenetsiz” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Olaylar: Bir olayın meymenetsiz olması, kötü şans getireceği veya olumsuz sonuçlara yol açacağı anlamına gelir. Örneğin, “Cuma günü 13’ünde bir yolculuğa çıkmak meymenetsizdir.”
 • Eylemler: Bir eylemin meymenetsiz olması, kötü şans getireceği veya olumsuz sonuçlara yol açacağı anlamına gelir. Örneğin, “Siyah bir kediyle karşılaşmak meymenetsizdir.”
 • Nesneler: Bir nesnenin meymenetsiz olması, kötü şans getireceği veya olumsuz sonuçlara yol açacağı anlamına gelir. Örneğin, “Kırık bir ayna meymenetsizdir.”
 • Kişiler: Bir kişinin meymenetsiz olması, kötü şans getireceği veya olumsuz sonuçlara yol açacağı anlamına gelir. Örneğin, “Şanssız bir kişiyle tanışmak meymenetsizdir.”

Eş Anlamlılar:

“Meymenetsiz” kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

 • Uğursuz
 • Şanssız
 • Kötü alametli
 • Elverişsiz
 • Uygunsuz
 • Olumsuz
 • Kötümser

Zıt Anlamlılar:

“Meymenetsiz” kelimesinin zıt anlamlıları şunlardır:

 • Uğurlu
 • Şanslı
 • İyi alametli
 • Elverişli
 • Uygun
 • Olumlu
 • İyimser

Örnek Cümleler:

 • Cuma günü 13’ünde bir yolculuğa çıkmak meymenetsizdir.
 • Siyah bir kediyle karşılaşmak meymenetsizdir.
 • Kırık bir ayna meymenetsizdir.
 • Şanssız bir kişiyle tanışmak meymenetsizdir.
 • Bu proje meymenetsiz görünüyor.
 • Bu tarih meymenetsiz bir tarih.
 • Bu sayı meymenetsiz bir sayı.

Sonuç:

“Meymenetsiz” kelimesi, olumsuz veya kötü şans getiren bir şeyi veya durumu tanımlamak için kullanılan güçlü bir kelimedir. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve olumsuz sonuçlara yol açabilecek olayları, eylemleri, nesneleri veya kişileri belirtmek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi