mezhep sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mezhep kelimesinin manası:

  1. Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
    Örnek: Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı. Y. K. Karaosmanoğlu
  2. Anlayış, görüş.
  3. Öğreti.
  4. Bk. öğreti

mezhep ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları