Mikdarı Kafi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mikdarı Kafi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikdarı Kafi" ne demek?

 1. Yeter derecede. (Osmanlıca’da yazılışı: mikdar-ı kâfi)

Mikdarı Kafi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kafi: Yeterli, yetecek ölçüde olan. Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi. devamı...
 • Enough: Yeter miktar Kâfi, yetişir, elverir devamı...
 • Mikdarı Kamet: Namaza başlamak için okunan kamet zamanı kadar. (Osmanlıca’da yazılışı: mikdar-ı kamet) devamı...
 • Müstevfa: (Müstevfi) (Vefa. dan) Yeter, yetişir, kafi derecede, yeteri kadar. devamı...
 • A Word For The Wise Is Enough: Akıllı olana bir söz yeter, eğŸer bir insan zeki ise ona bir kez söylemek yeter devamı...
 • Hısali Hamıde: Medhe ve övülmeğe layık güzel huylar, güzel hasletler.(…Dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin, şahsında en yüksek derecede; ve bütün muamelatının şehadetiyle secaya-yı samiye, vazifesinde ve tebligatında en ali bir derecede ve din-i İslamdaki mehasin-i ahlakın şehadetiyle, şeriatında en ali hısal-i hamide, en mükemmel derecede bulunduğuna ehl-i insaf ve dikkat tereddüd etmez. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: devamı...
 • Yeter Neden Ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. devamı...
 • Belagan Mabelag: Bol bol. Çok kafi derecede. (Osmanlıca’da yazılışı: belâgan mâ-belâg) devamı...
 • Canfersa: Can dayanamıyacak derecede. (Osmanlıca’da yazılışı: can-fersa) devamı...
 • Karı Nayab: Dibi bulunmayacak derecede derin olan. (Osmanlıca’da yazılışı: ka’r-ı nâ-yâb) devamı...

Mikdarı Kafi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.