Mikroanjiyopatik Anemi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mikroanjiyopatik Anemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikroanjiyopatik Anemi" ne demek?

 1. Mikroanjiyopatik hemolitik anemi.

Mikroanjiyopatik Anemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi: Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur. devamı...
 • Mekanik Hemolitik Anemi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Otoimmün Hemolitik Anemi: Alyuvarlara karşı vücudun ürettiği otoantikorlar nedeniyle oluşan immün aracılı hemoglobinüri, bilirubinuri, anemi ve sarılıkla belirgin, köpek ve kedilerde görülen bir hastalık. Tanı, pozitif Coombs testine dayandırılır, birincil hemolitik anemi, idiopatik immün hemolitik anemi. devamı...
 • Microangiopathic Hemolytic Anemia: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi devamı...
 • Parçalanma Anemisi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Hemolitik üremik Sendrom: Bakteriyel toksemi sonucu oluşan, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, mikrositozis, poikilositozis, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliğiyle belirgin hastalık tablosu. devamı...
 • Idiopatik Immün Hemolitik Anemi: Otoimmün hemolitik anemi. devamı...
 • Hemolytic Anemia: Hemolitik anemi devamı...
 • Bartonella Fever: nonprotozoal hemolitik anemi. devamı...
 • Penicilline Induced Hemolytic Anemia: Penisiline bağlı hemolitik anemi devamı...

Mikroanjiyopatik Anemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.