mikroanjiyopatik hemolitik anemi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mikroanjiyopatik hemolitik anemi kelimesinin manası:

  1. Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur.

mikroanjiyopatik hemolitik anemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları