Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi" ne demek?

 1. Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur.

Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Otoimmün Hemolitik Anemi: Alyuvarlara karşı vücudun ürettiği otoantikorlar nedeniyle oluşan immün aracılı hemoglobinüri, bilirubinuri, anemi ve sarılıkla belirgin, köpek ve kedilerde görülen bir hastalık. Tanı, pozitif Coombs testine dayandırılır, birincil hemolitik anemi, idiopatik immün hemolitik anemi. devamı...
 • Mikroanjiyopatik Anemi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Mekanik Hemolitik Anemi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Idiopatik Immün Hemolitik Anemi: Otoimmün hemolitik anemi. devamı...
 • Penisiline Bağlı Hemolitik Anemi: Atlarda antipenisilin antikoru immünoglobulin G oluşumuna bağlı olarak oluşan alyuvar hemolizisine bağlı anemi. devamı...
 • Immün Hemolitik Anemi: Çeşitli ilaçlara, zehirlere veya antijenlere karşı oluşturulan izoantikor veya otoantikorların neden olduğu hemolizisten kaynaklanan anemi. devamı...
 • Mikroanjiyopatik Hemolizis: Arteryollerdeki ve kılcal damarlardaki endol bozuklukları veya atardamar-toplardamar fistülleri gibi nedenlerle, alyuvarların ani bir basınç değişimleri sonucu parçalanmaları sonucu hemoglobinin dışarı çıkması, parçalanma hemolizisi. devamı...
 • Makrositer Anemi: Alyuvarların normale göre çok daha büyük çapta veya hacimde olmalarıyla belirgin anemi. devamı...
 • Hemolitik üremik Sendrom: Bakteriyel toksemi sonucu oluşan, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, mikrositozis, poikilositozis, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliğiyle belirgin hastalık tablosu. devamı...
 • Posthemorajik Anemi: Kan kaybından ileri gelen anemi, hemorajik anemi. devamı...

Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.