Mikrofilm Okutacı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mikrofilm Okutacı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikrofilm Okutacı" ne demek?

 1. Mikrofilmleri okumak için kullanılan özel aygıt. (Hem okumayı sağlayan, hem de istenen bölümlerin fotokopilerini alan türleri de vardır.)

Mikrofilm Okutacı nedir? İlişkili sözcükler

 • Mühürbilim: Eski mühürlerin kullanılışını, biçimlerini, tüzel anlamlarını inceleyen ve bunları okumayı amaçlayan bilgi dalı. devamı...
 • Parafoliküler Hücre Tümörleri: Tiroit bezindeki kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerden köken alan, en çok yaşlı boğalarda oluşan, diyetteki yüksek kalsiyum düzeyine bağlı olarak oluşan iyicil veya kötücül bez tümörleri. Omurlarda osteofitler, ankiloz, spondioz ve osteosklerozla birlikte görülür, C hücre tümörleri, tiroit bezi C hücre tümörleri. devamı...
 • Knidliler: Çok hücrelilerden (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) alt bölümünden, birçok türleri birbirinden tüm olarak değişik, polip ve medüzleri içine alan, etçil, dokunaçları ve ağız sapları üzerinde bulunan ve knidosist denen özel hücrelerden fırlatılan yakıcı ipliklerle avlarını uyuşturan ve daha sonra yutan türleri içine alan bir filum. Hidralar (Hydrozoa), gerçek medüzler (Scyphozoa) ve mercanlar (Anthozoa) olmak üzere üç devamı...
 • Filled A Form: Bir belge veya başŸvuruyu dolduran, verilen boşŸluklara istenen gerekli bilgileri yazmak suretiyle belgede istenen bilgileri sağŸlayan devamı...
 • Mikrofilm: Herhangi bir belge, yayın vb.ni küçük sinema filmi gibi bir şerit üzerine çeken, özel bir fotoğraf makinesiyle elde edilmiş film. Bk. minilfilm devamı...
 • Mikrofiş Okutacı: Mikrofişleri okumaya yarayan aygıt. devamı...
 • Kürekayaklılar: Pelikanları, karabatakgilleri içine alan kuşlar takımı. Balıklarda ve omurgasız öbür su hayvanlarında asalak yaşayan, ufak boylu kabuklular takımı. (Özgür türleri bulunduğu gibi, dişi sırtından geçinen erkekleri, Medine kurduna ve akciğer devamı...
 • Guguksular: Kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünden, çoğu ormanlarda yaşayan, gagaları çeşitli biçimlerde olabilen, dilleri küçük, tırmanıcı tipte ayakları olan türleri içine alan bir takım. Guguk kuşları (Cuculi) ve papağanlar (Psittaci) olmak üzere iki alt takımı vardır. devamı...
 • Kalkerli Süngerler: Çok hücrelilerden (Metazoa), Parazoa bölümünün, süngerler (Porifera) fîlumunun, iskeletleri CaCO3’dan yapılmış olan türleri içine alan, sikon (Sycon) cinsi iyi bilinen bir takımı. Süngerlerden, iskeletleri kalsiyum karbonattan yapılmış olan türleri içine devamı...
 • Tezahür: Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma Örnek: Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır. S. F. Abasıyanık Belirti Örnek: Bu hasretin garip tezahürleri de vardı. P. Safa devamı...

Mikrofilm Okutacı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.