Mikroglia Hücresi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mikroglia Hücresi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikroglia Hücresi" ne demek?

 1. (Yun. mikros: küçük, glia: zamk) Hücre gövdesi küçük, fakat uzantıları çok sayıda olan, sinir sisteminde ak ve boz maddede bulunan, mononükleer fagosit sistemine dahil edilen bir glia hücresi tipi.

Mikroglia Hücresi nedir? İlişkili sözcükler

 • Mezengiyal Hücreler: (Yun. mesos: orta; engchein: içeri almak) Böbrekte Bowman kapsülünde kılcal damarların arasında bulunan, süzülme sonrası bazal lâminada biriken artıkları fagosite eden, mononükleer fagosit sistemi içinde yer alan hücreler. devamı...
 • Osteoklast: (Yun. osteon: kemik; klan: kırmak) Kemik yıkımında görev alan ve mononükleer fagosit sistemine dahil olan çok çekirdekli büyük kemik hücresi. Kemik yıkımını gerçekleştiren, kemiklerin rezorpsiyon yüzeylerine yakın olarak bulunan, iç devamı...
 • Retiküloendotelyal Sistem: Çeşitli organlarda fagositoz yapabilen hücreler sistemine önceleri verilen ad. Fagositoz güçleri olmayan retikulum hücreleriyle endotel hücreleri hariç kandaki ve diğer dokulardaki monositler antijenik uyarımla makrofajlara dönüşerek mononükleer fagositler sistemini oluştururlar. devamı...
 • Kedilerin Plazma Hücreli Gingivitis Farengitisi: Kedilerde diş eti ve yumuşak damakta ülser, kızartı ve üremelerle birlikte submukozada plazma hücrelerinin yoğun olduğu mononükleer hücre infiltrasyonuyla belirgin, kronik, immün-aracılı nedenlerle oluşan ağız ve yutak yangısı. devamı...
 • Toz Hücreleri: Solukla içeri giren toz ya da mikroorganizma gibi yabancı maddeleri fagosite ederek vücudu koruyan akciğerdeki sabit makrofajlar. Alveolar fagosit. devamı...
 • Lupus Eritematozis Hücresi: Lupus eritemematozis’te ve immün aracılı kimi hastalıklarda görülen, yuvarlak, bir örnek sitoplazmik inklüzyon içeren, olgun nötrofil lökosit. İnklüzyon materyali dejenere olmuş nötrofil lökositlerin antinükleer antikorla kaplanmış çekirdeklerinden oluşur. devamı...
 • Mononuclear Leucocyte: Mononükleer lökosit devamı...
 • Mononuclear Phagocytes: Mononükleer fagositler devamı...
 • Mononuclear Phagocytic System: Mononükleer fagositik sistem devamı...
 • Dişi Eşey Hücresi: (Yun. makros: büyük; gametes: eş, koca) Yumurtaya denk olarak kabul edilen ve birleşen iki gametten büyük olanı. Makrogamet, dişi gamet. Yumurtaya denk olarak kabul edilen ve birleşen iki gametten büyük devamı...

Mikroglia Hücresi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.