mikroglia hücresi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mikroglia hücresi kelimesinin manası:

  1. (Yun. mikros: küçük, glia: zamk) Hücre gövdesi küçük, fakat uzantıları çok sayıda olan, sinir sisteminde ak ve boz maddede bulunan, mononükleer fagosit sistemine dahil edilen bir glia hücresi tipi.

mikroglia hücresi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları