Mikrokimya ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mikrokimya" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikrokimya" ne demek?

 1. Miligram düzeyinde maddelerin hazırlanmasını, bunların nitelik ve niceliklerini belirleyen tekniklerin tümü.

 2. Maddelerin çok küçük miktarlarıyla uğraşan ve saflaştırma, nitel ve nicel analizler için 0,1-10 mg maddeyle çalışılan analitik kimya dalı.

Mikrokimya nedir? İlişkili sözcükler

 • Spektral Analiz: Bk. izgesel çözümleme Maddelerin yaydığı ışınları inceleyerek, maddeyi oluşturan elementleri nitel ve nicel olarak inceleme işlemi. devamı...
 • Chemistry: Kimya .analytical chemistry analitik kimya Kimya, madde yapısı, yapı, doğal etkileme devamı...
 • Qualitative: Niteliğe ait, niteleyici, nitel Niteleyici, nitel, nitelik, kalitatif devamı...
 • Spektrofotometre: Bk. izgesel ışılölçer Çizgesel ışılölçer devamı...
 • Evrenin Sınırlandırılması: Bir örneklemede, içinden örnek seçilecek evrenin nicel ve nitel ölçütlerle sınırlarının belirtilmesi. devamı...
 • Evrenin Sınırlandırılması: Bir örneklemede, içinden örnek seçilecek evrenin nicel ve nitel ölçütlerle sınırlarının belirtilmesi. devamı...
 • Analytical Chemistry: Analitik kimya devamı...
 • Görünge çözümleme: Özdeklerin ışınımlarından sağlanan görüngeleri inceleyerek özdeği oluşturan öğeleri nitel ve nicel olarak belirleme. devamı...
 • Tikel Birliktelik: Nitel özelliklerin alt evrenlerdeki birlikteliklerinin ölçüsü. Bu birliktelik nicel değişkenler arasındaki tikel ilişkiye benzer. devamı...
 • Koli Kapama Tutanağı: Delil gönderme aşamasında, gönderilecek delilin nicel ve nitel özelliklerinin kayıt altına alınması amacıyla tanzim edilen tutanak. devamı...

Mikrokimya ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.